ทุ่งคาฯ กระจายการลงทุนใน AEC เซ็นสัญญารับจ้างผลิตเหมืองดีบุกในเมียนมาร์

ทุ่งคาฯ กระจายการลงทุนใน AEC เซ็นสัญญารับจ้างผลิตเหมืองดีบุกในเมียนมาร์ ผู้บริหารแย้มรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรทันทีในไตรมาส 3 ปีนี้

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ THL ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเหมืองหิน/ทองคำและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เซ็นสัญญารับทำเหมืองดีบุกใน เมืองทวาย สหภาพเมียนมาร์ มูลค่าโครงการเบื้องต้นกว่า 30 ล้านบาท

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนการขยายการลงทุนเหมืองไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์กระจายรายได้และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของรายได้และกำไร โดยลดการพึ่งพิงกลุ่มธุรกิจเหมืองทอง รวมทั้ง เป็นการนำความความเชี่ยวชาญในการผลิตและจัดการธุรกิจเหมืองดีบุกของบริษัทฯ ซึ่งมีมานานกว่า 111 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2448 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้เบื้องต้นบริษัทฯ ร่วมมือกับ บริษัท ซี มิเนอรัล เมียนมาร์ จำกัด หรือ Sea Mineral Myanmar (SMM) ซึ่งเป็นพันธมิตรท้องถิ่นที่ในการรับสัญญาจ้างผลิตเหมืองดีบุก ขนาดพื้นที่ 50 เอเคอร์ ซึ่งมีประมาณการสินแร่ดีบุกที่ 107,211 กิโลกรัม โดยมีค่าความบริสุทธ์ของแร่อยู่ที่ 61-66% ในเมืองทวาย สหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้นมูลค่า 12.1 ล้านบาท โดยแบ่งกำไรสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนิน บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ต่อ SMM ในสัดส่วน 70 : 30 ซึ่งการร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่นช่วยให้ประหยัดระยะเวลาในการขออนุญาตในการประกอบกิจการจากทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตได้ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือนหลังการสั่งซื้อเครื่องจักร นอกจากนี้ต้นทุนด้านประกอบการที่ต่ำและใช้เงินลงทุนไม่มาก จะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และกำไรภายในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2559 และผ่านจุดคุ้มทุนในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ภายใต้สมมุติฐานราคาดีบุก 30,786.56 บาท/หาบหลวง (ราคาเฉลี่ยดีบุก ณ วันที่ 1 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559)

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.