admin

About admin

This author admin has created 154 entries.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสหกรณ์การเกษตรพูนสุข ณ จังหวัดชุมพร

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสหกรณ์การเกษตรพูนสุข ณ จังหวัดชุมพร ดำเนินการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการวางแผนเพื่อติดตั้งจุดรับค่าแดดเพิ่มเติม สำหรับใช้สำหรับตรวจสอบค่าแสงแดด(PR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำการเก็บค่าแสงแดดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น

เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ทางบริษัทจึงได้จัดการอบรม “ดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น” สำหรับพี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรีทุกท่าน โดยเป็นการอบรมทั้งภาคความรู้และภาคการปฏิบัติบรรเทาภัยเบื้องต้น

ลงนามสัญญาวางระบบกรองน้ำประปาโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทฯได้ลงนามสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นผู้วางระบบกรองน้ำประปาให้กับโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบบกรองน้ำดังกล่าว บริษัทฯจะใช้ไพโรลูไซต์ซึ่งเป็นผลผลิตจากเหมืองแมงกานีสที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินการเหมืองแมงกานีส ณ จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินการเหมืองแมงกานีส ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันดำเนินการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขนส่งและจัดจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการส่งขายแร่แมงกานีสทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุดรธานี

คณาจารย์และนักศึกษามูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เยี่ยมชมเหมืองหินสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 คณาจารย์และนักศึกษามูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) ได้เข้าเยี่ยมชมเหมืองหินสระบุรี เพื่อศึกษาดูงานการทำเหมืองหิน

ตรวจสุขภาพประจำปี พี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรี

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีของพี่น้องชาวทุ่งคา ทางบริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานเป็นประจำทุกปี  โดยในปี2562นี้บริษัทได้เริ่มจัดให้มีตรวจสุขภาพแก่พนักงานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งสำนักงานกรุงเทพฯและสำนักงานสระบุรี

สำรวจเหมืองทองคำ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางไปยังพื้นที่แหล่งแร่ทองคำ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าจำนวน 2 พื้นที่ทั้งในพื้นที่ลานแร่และอุโมงค์ทำทองคำ โดยเบื้องต้นทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบศักยภาพแหล่งแร่ และได้มีการเก็บตัวอย่างแร่เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพแร่ในพื้นที่นั้นๆต่อไป

ขนส่งผลผลิตแร่ดีบุกจากเหมืองมะริด สู่โรงแต่งแร่ทุ่งคาฯ ชุมพร

การดำเนินงานเหมืองแร่ดีบุก ณ เมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ปัจจุบันมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตในปีที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่14 มีนาคม 2562 บริษัทฯได้ดำเนินการนำเข้าแร่ดีบุกซึ่งเป็นผลผลิตจากการดำเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางเรือที่ท่าเรือจังหวัดระนอง มายังโรงแต่งแร่ทุ่งคาฮาเบอร์ ณ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยขั้นตอนต่อไปทางบริษัทจะนำแร่ที่นำเข้ามาไปทำการแต่งแร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของแร่ดีบุก

สร้างฝายบนเขาพระบาทน้อย จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายบนเขาพระบาทน้อย  โดยฝายดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม เป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการน้ำให้สมาชิกชุมชนมีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี

ผลิตตัวหนอนทางเดินจากหินฝุ่น

ทีมงานcsr ได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพและความแข็งแรงของตัวหนอนทางเดินซึ่งผลิตมาจากหินฝุ่น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า จะสามารถนำหินฝุ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่หน้างาน