admin

About admin

This author admin has created 138 entries.

เริ่มCOD โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่สหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

มอบของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและสมาชิกชุมชนหมู่3 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 7-8ธันวาคม 2561 ทีมงานจากสำนักงานกรุงเทพฯ ได้เดินทางไปยังชุมชนในบริเวณพื้นที่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโรงแต่งแร่ของบริษัทฯ เพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและสมาชิกชุมชนหมู่3 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งสามารถสร้างความสุข รอยยิ้มและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้เป็นอย่างมาก

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ สำนักงานสระบุรี ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนขึ้น ณ วัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ สำนักงานสระบุรี ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนขึ้น ณ วัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงการตรวจสุภาพและการปรึกษาแพทย์ได้อย่างถ้วนหน้า

เตรียมทำประชาพิจารณ์พื้นที่เหมือง SWSP สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ผู้บริหารบริษัททุ่งคาฯ เดินทางไปพบกับกลุ่มผู้ว่าภูมิภาคตะนาวศรี เพื่อประชุมหารือเตรียมทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านชุมชนหมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นชุมชนในบริเวณใกล้พื้นที่เหมืองแร่SWSP  

สำรวจเหมืองทองคำ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ทีมงานเข้าสำรวจเหมืองทองคำในบริเวณพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อดูพื้นที่หน้างานจริงและศึกษาพื้นที่เพื่อดูความเป็นไปได้ของโอกาสในการทำเหมืองในอนาคต

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดชุมพร

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ คืบหน้ากว่า 50%  โดยปัจจุบันได้ติดตั้งแผงโซลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโครงการได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทีมงาน CSR กำลังดำเนินการสร้างฟาร์มไก่หลังที่ 2

ทีมงาน CSR กำลังดำเนินการสร้างฟาร์มไก่หลังที่ 2 ในบริเวณพื้นที่เหมืองหินทุ่งคาฯ จังหวัดสระบุรี โดยปัจจุบันได้นำไก่แม่พันธุ์ลงฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทดลองทำอิฐทางเดินจากหินฝุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิตจากเหมืองหินทุ่งคาฯ

ทดลองทำอิฐทางเดินจากหินฝุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิตจากเหมืองหินทุ่งคาฯ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยังเป็นการต่อยอดให้สามารถนำมาใช้กับการต่อเติมหรือสร้างทางเดินภายในเหมืองด้วยอีกด้วย

 

หารือโอกาสในการดำเนินการเหมืองแร่ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันที 7 พฤศจิกายน 2561 คุณวิจิตรและทีมงาน ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อพบกับนายพล Saw Ner Soe Johnny ผู้บังคับการทหารสูงสุด ของรัฐกะเหรี่ยง (KNLA) เพื่อหารือเรื่องพื้นที่ในการทำเหมืองแร่ ซึ่งผลการหารือผ่านไปได้ด้วยดี

CSR สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

  • ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่สึกหรอ ผุพังจากน้ำหลากและฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนและผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาภายในบริเวณเกาะยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
  • จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนในเกาะยามอญ เนื่องจากช่วงฤดูฝนถนนภายในเกาะมีความสึกหรอค่อนข้างสูง ทำให้เด็กๆเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างยากลำบากหรือต้องขาดเรียน  ทางบริษัททุ่งคาฯ จึงได้จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆในเกาะยามอญได้ไปโรงเรียนเป็นปกติตลอดช่วงฤดูฝน
  • ดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้าน 3 หลัง เพื่อชุมชนเป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทได้ก่อสร้างบ้านให้แก่ชุมชนเพื่อทั้งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและสามารถเปิดเป็นร้านค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เหมืองแร่