admin

About admin

This author admin has created 165 entries.

ติดตั้ง spiral separator

วันที่ 26 สค 62 บริษัท ได้ติดตั้ง spiral separator เพื่อเก็บแร่ที่มีขนาดเล็กเท่าแป้งที่หลุดมากับหางแร่จาก Production Process ทำให้สามารถเก็บแร่ที่หลุดออกมาได้มากขึ้นและมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจะสามารถเดินเครื่องได้ภายในต้นเดือนกันยายนนี้

ตรวจสอบหมุดเขตประทานบัตรแปลงใหม่

คณะเจ้าหน้าที่รางวัดจาก กพร.เขต ส่วนกลาง ได้เข้าทำการตรวจสอบหมุดเขตประทานบัตรแปลงใหม่เพื่อวางจุด BM “Benchmark” (หมุดหรือแท่นที่มีกำหนดค่าระดับ) ในเขตพื้นที่เหมืองหินจังหวัดสระบุรี  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ที่ผ่านมา

กิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ทุ่งคาอาเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชลสิน จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 2 เพื่อชะลอการไหลของน้ำซึ่งเป็นการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ทดสอบกับแร่แมงกานีส

บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจาก โรงเรียนประชารัฐพัฒนา จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำมาทดสอบกับแร่แมงกานีส ก่อนการจัดจำหน่ายแร่ให้กับทางหน่วยงานภาครัฐ โดยนำน้ำตัวอย่างที่ได้ทดสอบผ่านกระบวนการ นำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้อีกครั้ง

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

เหมืองหิน จังหวัดสระบุรี ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา “การมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมพาร์คอิน จังหวัดสระบุรี

ต้อนรับคณะดูงานจาก มูลนิธิในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

เมื่อที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำเหมืองหิน จ.สระบุรี   ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษามูลนิธิในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จำนวน 40 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานหน้าเหมืองหิน โดยมีทางเจ้าหน้าที่ประจำเหมืองหิน ได้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับแนวทางในการศึกษา

ติดตั้ง Mobile Crusher จ.สระบุรี

เหมืองหิน จ.สระบุรี มีการดำเนินงานติดตั้ง เครื่องโม่หินเคลื่อนที่ (Mobile Crusher) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตหิน Ballast ให้มาก ตามให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในตลาด โดยเริ่มมีการติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องจักร ไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

เหมืองหิน จังหวัดสระบุรี ได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนา “การมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมพาร์คอิน จังหวัดสระบุรี

ปรับปรุงแก้ไขกล้องวงจรปิดในชุมชน

ทางทีมงาน CSR ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกล้องวงจรปิดที่ขัดข้องภายในชุมชนเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันกล้องในพื้นที่ชุมชนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ประชุมหารือธุรกิจพลังงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้ต้อนรับคณะเดินทางจาก Pyi Phyo Tun International Co.,Ltd จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนธุรกิจพลังงานและโรงไฟฟ้าในมะริด