Uncategorized

ดูงานการผลิต Spiral

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไปดูงานการผลิต Spiral เพื่อ. นำมาออกแบบเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของเหมืองดีบุก ในประเทศเมียนมาร์

ฉีดน้ำไล่ตะกอน เหมืองพม่า

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  ทีมงานหน้าเหมืองฉีดน้ำไล่ตะกอนออกจากบ่อดักตะกอนเพื่อเพิ่มปริมาณการสำรองน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการขยายกำลังการผลิต

Employee Seminars

The company has organized internal seminars for employees. We were honored by ProfessorSukhumNualsakulfor lecturing the Tongkah familyabout how to combine positive thinking with living and working.It was a joyful experience for everyone as they could apply his lectureto their lives and work.In addition, the Executivehas also presented the plan and situation ofTongkah Group to the Tongkah family so they could understand and continue towards the same direction. Moreover, we have participated in presenting the results of each department’s developments which is madefor organizational development.

การสัมมนาพนักงาน

ทางบริษัทได้จัดการสัมมนาภายในให้แก่พนักงาน โดยภายในงานได้รับเกียรติจากรศ.สุขุม นวลสกุล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้พี่น้องชาวทุ่งคาถึงการใช้พลังคิดบวกในการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งสร้างความเพลิดเพลินและได้ให้ข้อคิดดีๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและการทำงาน ได้จริงเป็นอย่างมาก ส่วนทางด้านผู้บริหารได้มาร่วมนำเสนอสถานการณ์ธุรกิจของกลุ่มบริษัททุ่งคาฯในปัจจุบันให้พี่น้องชาวทุ่งคาได้รับทราบและทำความเข้าใจได้อย่างตรงกัน นอกจากนี้เรายังได้ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละแผนกจากกิจกรรม ร่วมระดมความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรอีกด้วย

ทุ่งคาฯ รุกไม่หยุด เจาะตลาดเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง

ทุ่งคาฯ รุกไม่หยุด เจาะตลาดเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดทุ่งคาฯจับปากกาลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเบื้องต้นกับบริษัท ลาวงาม กวางตุ้ง บ่อแร่ จำกัด ผู้บริหารมั่นใจการร่วมมือในการประกอบกิจการสำรวจแร่และทำเหมืองแร่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีศักยภาพ

เนื่องจากลาวงามฯ เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานโดยถูกต้องตามกฎหมายในการทำเหมืองแร่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพื้นที่ เมืองสุลูมารและเมืองมูละปะโมก แขวงจำปาสัก ในเนื้อที่ถึง 3.1 ตร.กม. แต่ยังขาดผู้ร่วมลงทุน และผู้สนับสนุนทางด้านงบประมาณในการลงทุนเจาะสำรวจ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีสมัยใหม่ และจัดจ้างบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจแร่ ทำเหมืองแร่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ดังกล่าวข้างต้น ทุ่งคาฯจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนดังกล่าวเนื่องจากมีประสบการณ์ทางด้านการทำสำรวจแร่รวมถึงการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่สูงและยาวนาน อีกทั้งผู้บริหารมั่นใจพื้นที่ 3.1 ตร.กม.ดังกล่าวมีศักยภาพสูง จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถเพิ่มกำไรและลดความเสี่ยงในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

โดยผู้บริหารกล่าวทิ้งท้ายว่าหากไม่มีปัจจัยอื่นใดมากระทบ คาดว่าคงได้เห็นการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเชิงลึกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต

ทุ่งคาฯ กระจายการลงทุนใน AEC เซ็นสัญญารับจ้างผลิตเหมืองดีบุกในเมียนมาร์

ทุ่งคาฯ กระจายการลงทุนใน AEC เซ็นสัญญารับจ้างผลิตเหมืองดีบุกในเมียนมาร์ ผู้บริหารแย้มรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรทันทีในไตรมาส 3 ปีนี้

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ THL ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเหมืองหิน/ทองคำและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เซ็นสัญญารับทำเหมืองดีบุกใน เมืองทวาย สหภาพเมียนมาร์ มูลค่าโครงการเบื้องต้นกว่า 30 ล้านบาท

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนการขยายการลงทุนเหมืองไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์กระจายรายได้และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของรายได้และกำไร โดยลดการพึ่งพิงกลุ่มธุรกิจเหมืองทอง รวมทั้ง เป็นการนำความความเชี่ยวชาญในการผลิตและจัดการธุรกิจเหมืองดีบุกของบริษัทฯ ซึ่งมีมานานกว่า 111 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2448 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้เบื้องต้นบริษัทฯ ร่วมมือกับ บริษัท ซี มิเนอรัล เมียนมาร์ จำกัด หรือ Sea Mineral Myanmar (SMM) ซึ่งเป็นพันธมิตรท้องถิ่นที่ในการรับสัญญาจ้างผลิตเหมืองดีบุก ขนาดพื้นที่ 50 เอเคอร์ ซึ่งมีประมาณการสินแร่ดีบุกที่ 107,211 กิโลกรัม โดยมีค่าความบริสุทธ์ของแร่อยู่ที่ 61-66% ในเมืองทวาย สหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้นมูลค่า 12.1 ล้านบาท โดยแบ่งกำไรสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนิน บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ต่อ SMM ในสัดส่วน 70 : 30 ซึ่งการร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่นช่วยให้ประหยัดระยะเวลาในการขออนุญาตในการประกอบกิจการจากทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตได้ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือนหลังการสั่งซื้อเครื่องจักร นอกจากนี้ต้นทุนด้านประกอบการที่ต่ำและใช้เงินลงทุนไม่มาก จะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และกำไรภายในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ.

กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2559

กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2559

วันที่ 9 มกราคม 2559 ทางบจก.ชลสิน ร่วมด้วยบมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กที่หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีอาจารย์วิชัย ชีวศาสตร์ กรรมการผู้จัดการของบจก.ชลสิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในงานมีซุ้มกิจกรรมประกอบด้วยกันทั้งหมด 5 ซุ้ม เช่น ซุ้มจรวดน้ำ ซุ้มเรือลากแต้ม และซุ้มอาหาร อีกทั้งยังมีกิจกรรมอีกมากมายบนเวทีที่มาพร้อมของรางวัลสุดเท่

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและความสามัคคีมากขึ้นในหมู่เด็กกันเองและระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง โดยตลอดทั้งวันบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสดใสและความสนุกสนาน ซึ่งเราต้องขอขอบคุณทุกๆส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะว่างานนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีชุมชนที่น่ารัก

[huge_it_gallery id=”3″]