ฉีดน้ำไล่ตะกอน เหมืองพม่า

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  ทีมงานหน้าเหมืองฉีดน้ำไล่ตะกอนออกจากบ่อดักตะกอนเพื่อเพิ่มปริมาณการสำรองน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการขยายกำลังการผลิต