ลงนามสัญญาวางระบบกรองน้ำประปาโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทฯได้ลงนามสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นผู้วางระบบกรองน้ำประปาให้กับโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบบกรองน้ำดังกล่าว บริษัทฯจะใช้ไพโรลูไซต์ซึ่งเป็นผลผลิตจากเหมืองแมงกานีสที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.