เตรียมทำประชาพิจารณ์พื้นที่เหมือง SWSP สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ผู้บริหารบริษัททุ่งคาฯ เดินทางไปพบกับกลุ่มผู้ว่าภูมิภาคตะนาวศรี เพื่อประชุมหารือเตรียมทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านชุมชนหมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นชุมชนในบริเวณใกล้พื้นที่เหมืองแร่SWSP  

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.