สำรวจเหมืองทองคำ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ทีมงานเข้าสำรวจเหมืองทองคำในบริเวณพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อดูพื้นที่หน้างานจริงและศึกษาพื้นที่เพื่อดูความเป็นไปได้ของโอกาสในการทำเหมืองในอนาคต

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.