โครงการ ยูคาลิปตัสรอบเหมือง

ทีมงานได้ดำเนินการปลูกต้นยูคาลิปตัสจำนวน 3,000 ต้น บริเวณตามแนวเขตประทานบัตรใหม่ เหมืองหินจังหวัดสระบุรี เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.