บริษัท ทรูสโตร์ฯ เก็บตัวอย่างดินขาวเหมืองหิน จังหวัดสระบุรี

บริษัท ทรูสโตร์ จำกัด ได้เข้ามาเก็บตัวอย่างดินขาวที่จุดแปลงประทานบัตรใหม่ เพื่อนำตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานความต้องการของบริษัท ทรูสไตร์ จำกัด

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.