ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

วันที่ 7-9 มกราคม 2561ผู้บริหารและทีมงานได้เดินทางไปยังเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อดูแลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.