กิจกรรมวันเด็ก2561 ณ ชุมชนใกล้เคียงเหมืองหิน อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 คุณสุเทพ บุระมานและทีมงานจากบริษัททุ่งคาฯ เดินทางไปยังเหมืองหินสระบุรีเพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ให้แก่เด็กเยาวชนและสมาชิกชุมชนในพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองหินทุ่งคาฯ

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.