กิจกรรมร่วมกับชุมชนเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่2561 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

วันที่29-30 ธันวาคม แจกของและขนมหมู่บ้านเซไอและหมู่บ้านกระบุยสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ให้แก่เด็กๆและสมาชิกชุมชน เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่2561

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.