ขยายกำลังการผลิตเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารได้เดินทางไปยังเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อเข้าดูการทำงานในพื้นที่และตรวจดูความก้าวหน้าในการขยายสายการผลิต โดยคาดการณ์เริ่มดำเนินการผลิตในสายการผลิตใหม่ได้ภายในเดือนมกราคม 2561 นี้

 

 

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.