มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ลูกหลานพนักงานโรงโม่หิน สระบุรี

ตัวแทนจากบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้กับลูกหลานพนักงานในโรงโม่หิน จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆหันมาสนใจการเล่นกีฬาและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.