การประชุมร่วมกับผู้นำ6ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองเพื่อร่วมกันหารือในการจัดทำโครงการ”เรารักเหมือง”

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 พี่น้องชาวทุ่งคาในพื้นที่เหมืองพม่า ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้นำ6ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองเพื่อร่วมกันหารือในการจัดทำโครงการ”เรารักเหมือง” ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นระหว่างเหมืองแร่และชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนและยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเหมืองและชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้โครงการเรารักเหมืองแร่นั้นมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจัดตั้งกองทุนเรารักเหมืองเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีในแต่ละชุมชน, การมอบอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนทั้ง6ชุมชน ฯลฯ

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.