ชาวพี่น้องทุ่งคาสระบุรี ได้จัดร่วมกันเก็บขยะและถางหญ้าตามแนวรอบหมู่บ้านในชุมชนหมู่4

ชาวพี่น้องทุ่งคาสระบุรี ได้จัดร่วมกันเก็บขยะและถางหญ้าตามแนวรอบหมู่บ้านในชุมชนหมู่4 เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2560

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.