เหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารเดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจทีมงานในพื้นที่ รวมไปถึงยังเข้าดูการเปิดพื้นที่หน้าดินเพิ่มเติม และการสร้างเรือดูดแร่ดีบุกจากน้ำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณแร่ดีบุกเข้าสู่สายการผลิตอีกด้วย

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.