โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมกับชาวบ้านในบริเวณโรงโม่หินสระบุรี

ทีมCSR ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมกับชาวบ้านในบริเวณโรงโม่หินสระบุรี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.