จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น  ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลโดยวาระในการประชุมที่สำคัญได้แก่:

  – การเพิ่มทุน

  – การลดทุน

  – การเปลี่ยนแปลงกรรมการ

โดยภายในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประชุมครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ที่ประชุมมีเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวาระต่างๆที่ท่านประธานในที่ประชุมนำเสนอ

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.