กิจกรรม ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ชาวทุ่งคาสระบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560  ณ บ้านโป่งค่า หมู่4 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีคุณพรพุฒ นัทที ผู้อำนวยการแขวงกรมทางหลวงเป็นประธานเปิดพิธีและมีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเข้าร่วมกันปลูกป่าชุมชน

 

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.