กิจกรรมโครงการปลูกต้นกล้าสักทอง 999 ต้น

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 กลุ่มพี่น้องชาวทุ่งคาได้ดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกต้นกล้าสักทอง 999 ต้น ณ หมู่4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์และคืนพื้นที่สีเขียวให้แก่ธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงเหมืองทุ่งคาฯ สระบุรี

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.