การอบรมจากเพื่อนพนักงานชาวทุ่งคา

ฝ่าย  Project management  ได้เรียนเชิญ   พ.ต.พญ.ณัชพร นพเคราะห์   แพทย์อายุรกรรม   มาสอนการอ่านค่าการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รวมไปถึงแนะนำเคล็ดลับการดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากการโรคต่างๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.