ความคืบหน้าการดำเนินการเหมืองแร่ในสาธารณรัฐพม่า

อาจารย์พิษณุุ บุญนวล และฝ่าย Project Management เดินทางไปยังสาธารณรัฐพม่า เพื่อดำเนินการเรื่องการวางแผนผลิตแร่และพัฒนาการผลิตแร่ดีบุกเมื่อวันที่ 18 -20 เมษายน 2560 จากนั้นในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2560 ฝ่าย Project management เดินทางไปยังหน้าเหมืองอีกครั้งเพื่อตรวจสอบหน้าเหมืองและตรวจประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องจักร 

 

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.