มอบน้ำดื่มช่วยงานต่างๆในพื้นที่รอบเหมือง

มอบน้ำดื่มช่วยงานต่างๆในพื้นที่รอบเหมือง

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทางบจก.ทุ่งคำ ได้มอบน้ำดื่มช่วยงานต่างๆในพื้นที่รอบเหมือง เพิื่อความสุขของพี่น้องที่เรารักและเคารพ

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.