ปรับปรุงและพัฒนาบริเวณเส้นทางเข้าเหมือง

ปรับปรุงและพัฒนาบริเวณเส้นทางเข้าเหมือง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2560 พีน้องชาวทุ่งคาสระบุรีได้ร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาบริเวณเส้นทางเข้าเหมือง เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจร ในบริเวณนั้น

009รัชกาล9

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.