บริษัทมีการจัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานในส่วนหน้าเหมืองแร่

บริษัทมีการจัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานในส่วนหน้าเหมืองแร่ โดยได้เชิญ บริษัท แอตลาสโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาอบรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรรถเจาะไฮดรอลิค T25ให้กับทีมช่างของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการช่วยเพิ่มและสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.