ทุ่งคาฯ รุกไม่หยุด เจาะตลาดเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง

ทุ่งคาฯ รุกไม่หยุด เจาะตลาดเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดทุ่งคาฯจับปากกาลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเบื้องต้นกับบริษัท ลาวงาม กวางตุ้ง บ่อแร่ จำกัด ผู้บริหารมั่นใจการร่วมมือในการประกอบกิจการสำรวจแร่และทำเหมืองแร่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีศักยภาพ

เนื่องจากลาวงามฯ เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานโดยถูกต้องตามกฎหมายในการทำเหมืองแร่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพื้นที่ เมืองสุลูมารและเมืองมูละปะโมก แขวงจำปาสัก ในเนื้อที่ถึง 3.1 ตร.กม. แต่ยังขาดผู้ร่วมลงทุน และผู้สนับสนุนทางด้านงบประมาณในการลงทุนเจาะสำรวจ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีสมัยใหม่ และจัดจ้างบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจแร่ ทำเหมืองแร่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ดังกล่าวข้างต้น ทุ่งคาฯจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนดังกล่าวเนื่องจากมีประสบการณ์ทางด้านการทำสำรวจแร่รวมถึงการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่สูงและยาวนาน อีกทั้งผู้บริหารมั่นใจพื้นที่ 3.1 ตร.กม.ดังกล่าวมีศักยภาพสูง จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถเพิ่มกำไรและลดความเสี่ยงในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

โดยผู้บริหารกล่าวทิ้งท้ายว่าหากไม่มีปัจจัยอื่นใดมากระทบ คาดว่าคงได้เห็นการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเชิงลึกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต