ชาวบ้านเข้าชมเหมืองพิสูจน์ความจริง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ จัดพาชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงพาเข้าชมเหมืองทองคำพิสูจน์ความจริง ชาวบ้านจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองฯเกือบร้อยคนพากันเข้าชมเหมืองทองของบจก.ทุ่งคำ ที่จังหวัดเลย เพื่อพิสูจน์ความจริงว่าเหมืองมีมาตรการดูแลสภาพแวดล้อมและพี่น้องบริเวณใกล้เคียงอย่างจริงจังและได้มาตรฐาน อีกทั้งทางเรายังได้เปิดโอกาสให้พี่น้องสอบถามทุกเรื่องที่สงสัยและอยากรู้

ด.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.