ประชุมหารือธุรกิจพลังงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้ต้อนรับคณะเดินทางจาก Pyi Phyo Tun International Co.,Ltd จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนธุรกิจพลังงานและโรงไฟฟ้าในมะริด