สำรวจเหมืองทองคำ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางไปยังพื้นที่แหล่งแร่ทองคำ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าจำนวน 2 พื้นที่ทั้งในพื้นที่ลานแร่และอุโมงค์ทำทองคำ โดยเบื้องต้นทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบศักยภาพแหล่งแร่ และได้มีการเก็บตัวอย่างแร่เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพแร่ในพื้นที่นั้นๆต่อไป