ขนส่งผลผลิตแร่ดีบุกจากเหมืองมะริด สู่โรงแต่งแร่ทุ่งคาฯ ชุมพร

การดำเนินงานเหมืองแร่ดีบุก ณ เมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ปัจจุบันมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตในปีที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่14 มีนาคม 2562 บริษัทฯได้ดำเนินการนำเข้าแร่ดีบุกซึ่งเป็นผลผลิตจากการดำเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางเรือที่ท่าเรือจังหวัดระนอง มายังโรงแต่งแร่ทุ่งคาฮาเบอร์ ณ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยขั้นตอนต่อไปทางบริษัทจะนำแร่ที่นำเข้ามาไปทำการแต่งแร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของแร่ดีบุก