บริษัทฯ ร่วมประชุมกับสมาชิกสภา อบต. ท่าตูม เรื่องการนำ MOBILE CRUSHER มาติดตั้งในพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนจากบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภา อบต. ท่าตูม ในการชี้แจง เรื่องการนำ MOBILE CRUSHER มาติดตั้งในพื้นที่  โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ดำเนินการติดตั้งได้เป็นที่เรียบร้อย