เริ่มดำเนินการระเบิดขุดเจาะเหมืองหินสระบุรีบริเวณแปลงประทานบัตรใหม่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เหมืองหินสระบุรีได้เริ่มดำเนินการระเบิดขุดเจาะหินในบริเวณแปลงปรทานบัตรใหม่ เหมืองหิน สระบุรี