รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่ เข้าตรวจเยี่ยมเหมืองดีบุก เกาะยามอน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ทีมงานทุ่งคาฯเมียนมาร์ ได้มีโอกาสต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการผลิตของเหมืองดีบุก บนเกาะยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า