เริ่มCOD โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่สหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา