สำรวจเหมืองแร่วุลแฟรม บริษัท Dragon Shark สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ทีมงานได้เข้าสำรวจเหมืองแร่วุลแฟรม ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ในการทำเหมือง