ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดต้นทุน การทำเหมือง ที่ยามอน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ทำการติดตั้งสายพานลำเลียงแร่บริเวณท้ายราง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการลำเลียงหางแร่ไปยังจุดกักเก็บแร่