บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้มอบเงินสนับสนุนการสำหรับจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้มอบเงินสนับสนุนการสำหรับจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561