สาธิตวิธีการแยกแร่และให้ความรู้เรื่องการผลิตแร่แก่ชุมชนจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทีมงานลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อสาธิตวิธีการแยกแร่ในกระบวนการผลิต พร้อมทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยจากกระบวนการดังกล่าวเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนในบริเวณ