มอบหินแก่ชุมชนสระบุรี เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกชุมชน

เหมืองหินทุ่งคาฮาเบอร์ จังหวัดสระบุรี บริจาคหินจำนวน  292  ตัน ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ไฟฟ้าตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปใช้สำหรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  สถานที่ออกกำลังกายและให้นักเรียนในชุมชนหลบแดดฝนขณะรอรถโดยสารไปโรงเรียน