ฟาร์มไก่ไข่เพื่อสวัสดิการและชุมชน

ทีมงานได้ดำเนินการสร้างฟาร์มไก่เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 300 ตัว ซึ่งไก่สามารถให้ผลผลิตไข่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทีมงานได้นำไข่จากฟาร์มไปแบ่งปันให้แก่สมาชิกชุมชนสระบุรีและพี่น้องชาวทุ่งคา