ทอดผ้าป่าวัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี2561 วัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวัดในชุมชนใกล้เคียงบริเวณพื้นที่เหมือนหินสระบุรี