โครงการฟาร์มไก่ไข่ เพื่อชาวชุมชนสระบุรี

โครงการฟาร์มไก่ไข่ บริเวณชุมชนสระบุรี ปัจจุบันกำลังดำเนินสร้างโครงของฟาร์มอยู่ และได้มีการสั่งซื้อไก่พันธ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) แล้ว คาดว่าตัวฟาร์มจะดำเนินการพร้อมใช้งานต้นเดือนเมษายน