มอบน้ำดื่มช่วยงานต่างๆในพื้นที่รอบเหมือง

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.