แร่ไพโร เพียว

ไพโรลูไซต์จากธรรมชาติ

ธรรมชาติ 100%

น้ำใสสะอาด ปราศจากโลหะ

แร่ไพโรลูไซต์ (PYROLUSITE)

คือสารกรองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถทดแทนสารกรอง ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด ที่ส่วนมากมีกรรมวิธีทางเคมีทั้งสิ้น แร่ไพโรลูไซต์จึงเป็นทางเลือกในการลดการนำเข้าสารเคมี รวมถึง การลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของแร่ไพโรลูไซต์

สามารถกำจัดแม่งกานีส เหล็ก สารหนู โลหะหนัก ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ด้วยระบบการกรอง โดยการนำวัตถุดิบ “แร่ไพโรลูไซต์” (Pyrolusite)  มาบดให้มีขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นสารกรอง กำจัดแมงกานีสและเหล็ก สารหนู โลหะหนัก ที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้โดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีทางเคมีใด ๆ ซึ่งเป็นการทดแทนสินค้าอื่น ๆ ในท้องตลาด ที่ใช้วัตถุดิบ เช่น ถ่าน กรวด ทราย ที่เคลือบสารเคมีก่อนนำมาใช้ในกระบวนการกรอง

ประสิทธิภาพในการใช้งาน

เมื่อเปรียบเทียบกับสารกรองอื่น ๆ ในท้องตลาด ทั้งข้อมูลในด้านอื่น ๆ อายุการใช้งานและระยะเวลาการหมดประสิทธิภาพของไพโรลูไซต์นั้น มีประสิทธิภาพที่ดีและทนทานกว่าสารกรองอื่น ๆ ในท้องตลาด

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ต่อระบบ สาธารณูปโภคที่ดีกว่า

 • ปลอดภัยจากสารเคมี

 • ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการดูแลควบคุม ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของแร่ไพโรลูไซต์

 • อัตราการกรองดีกว่าเทคโนโลยีการกรองแบบเดิมถึง 2 เท่า

 • สามารถกำจัดเหล็ก แมงกานีส และสารหนู ที่เจือปนในน้ำได้ถึง 99.99%

 • ไม่จำเป็นต้องเติมด่างทับทิมเพิ่ม เพื่อคืนคุณสมบัติในการดักจับเหล็กและแมงกานีส

 • ไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน หรือเติมคลอรีน เพื่อกำจัดสนิมเหล็กและแมงกาานีส

 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าสารกรองชนิดอื่น

วิธีการใช้แร่ไพโรลูไซต์ (MnO2)

 • สามารถใช้กับถังกรองน้ำทั่วไปที่มีขายในท้องตลาด ที่มีระบบล้างย้อนกลับ (Back Wash) และที่มีวาล์ว 5 วาล์วได้เลยทันที

 • โดยใส่เข้าไปแทนที่ชั้นของกรวด ทรายหยาบ ทรายละเอียด คาร์บอน และกรีนแซนด์ ก็สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการกรองน้ำ โดยใช้แร่ไพโรลูไซต์ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น น้ำก็ใสสะอาด ปราศจากเหล็ก สนิมเหล็ก และแมงกานีสได้ถึง 99.99%

การดูแลรักษา

แค่เพียงล้างย้อนด้วยน้ำเท่านั้น ก็สามารถ
คืนสภาพกลับมากำจัดเหล็กและแมงกานีสได้เลย

ตารางเปรีบบเทียบประสิทธิภาพของ แร่ไพโรลูไซต์

แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)กรีนแซนต์ (Green Sand)
อัตราการกรอง 300-600 ลิตร/ตารางเมตร/นาทีอัตราการกรอง 150-300 ลิตร/ตารางเมตร/นาที
การดักจับเหล็กสูงสุด 20 มิลลิกรัม/ลิตรการดักจับเหล็กสูงสุด 15 มิลลิกรัม/ลิตร
อายุการใช้งาน 2-3 ปีอายุการใช้งาน 8-10 เดือน ต้องเติมคุณสมบัติ ทุก 3 เดือน

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อมี ``ไพโร เพียว``

 • หมดปัญหาเรื่องสุขภณฑ์ เป็นคราบเหลือง แดง เนื่องจากมีสนิมเหล็กในน้ำ

 • หมดปัญหาสารกรองน้ำที่ใช้อยู่ มีอายุการใช้งานสั้นไม่ถึง 1 ปี

 • หมดปัญหาน้ำที่ได้จากการกรองมีกลิ่นมีฝุ่นตะกอนเจือปน ไม่ได้คุณภาพ

 • หมดปัญหาเรื่องสุขภาพ จากการดื่มน้ำไม่สะอาด

 • กำจัดแมงกานีสที่เจือปนในน้ำให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท ชลสิน จำกัด

เบอร์โทรติดต่อ : 02-695-4912-28
Fax : 02-0694-4420
Website : www.tongkahharbour.com/pyropure
ที่อยู่ : อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7
252/111 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  ดาวน์โหลด :   PYRO PURE Brochure