ปลูกต้นกล้ายูคาลิปตัส ตามแนวคันดินของเหมืองหินแปลงประทานบัตรใหม่

ทีมงานได้เริ่มปลูกต้นกล้ายูคาลิปตัส ตามแนวคันดินของเหมืองหินแปลงประทานบัตรใหม่ โดยต้นยูคาลิปตัสนี้จะสามารถเป็นตัวช่วยในการกรองฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองนั่นเอง