เหมืองทุ่งคาพม่าแจกขนมแบ่งปันความสุขให้แก่สมาชิกชุมชนในพื้นที่

ทางบริษัททุ่งคาฯสำนักงานพม่าได้แจกขนมให้แก่เด็กๆในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงเหมือง เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆและคนในชุมชน

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.