กิจกรรม CSR ทำความสะอาดวัดเขาขุยรัตนมาลาราม

กิจกรรม CSR ทำความสะอาดวัดเขาขุยรัตนมาลาราม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาดวัดเขาขุยรัตนมาลาราม จ.สระบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวทุ่งคา ลงแรงกายแรงใจกันช่วยทำความสะอาดวัดเป็นอย่างดี ได้รับทั้งบุญ และรอยยิ้มกันอย่างถ้วนหน้า และในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัทฯ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกฐินประจำปี ณ วัดเขาขุยรัตนมาลาราม ซึ่งการจัดกฐินในครั้งนี้ได้รับโดยยอดเงินทำบุญจากพี่น้องชาวทุ่งคาทั้งหมด 109,699 บาท โดยทางวัดจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปสมทบทุนในการใช้สร้างกุฏิสงฆ์ต่อไป

 

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.