อสังหาริมทรัพย์

 • บริษัท สกายคลิฟฟ์ จํากัด
 • บริษัท 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
 • อสังหาริมทรัพย์

    1.  เดอะเบย์สกายคลิฟฟ์

 • สถานที่ตั้งอยู่จังหวัดภูเก็ต
 • บ้านแฝด 32 ยูนิต อาคารพาณิชย์ 24 ยูนิต
 • มูลค่าโครงการ 366.00 ล้านบาท

 

    2. เดอะเบย์ดิสทริค ถนนขวาง

 • สถานที่ตั้งอยู่จังหวัดภูเก็ต
 • อาคารพาณิชย์ 9 ยูนิต
 • มูลค่าโครงการ 62.10 ล้านบาท

    1.  เดอะเบย์แกรนด์เดย์

 • สถานที่ตั้งอยู่จังหวัดภูเก็ต
 • บ้านเดี่ยว 49 ยูนิต
 • มูลค่าโครงการ 517.00 ล้านบาท