มอบเงินสนับสนุนเนื่องในวันกำเนิดสถาบันกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากชาวทุ่งคาฮาเบอร์สระบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนเนื่องในวันกำเนินสถานบันกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำเป็นทุนสำหรับสาธารณประโยชน์ต่อไป